Celebrating Whio Awareness Month

2019 predator control operation

READ MORE

Help identify species captured on our wildlife cameras on the mounga

Zooniverse

Record what you see on our mounga

iNaturalistNZ

Report a Tōutōuwai/robin sighting

REPORT NOW

1139 goats culled since April 2016

READ MORE

Get Updated
Sign up to newsletter
Penguin Cam
View Now

Mihi

Ka tiu he toroa ā uta, ka hoka he toroa ā tai, mari ripiripi o te rangi, te ana kohakoha o te rangi, te rangi pūnunui, te rangi pūroroa, te rangi hauora…

Hauora ki tupua, hauora ki tawhito, hauora ki to tātou maunga e tū mai nei….ka hau ora!

Nau mai e te iwi kia piri, kia tata, nau mai ki te whāinga mai i te kōmuri aroha a ō tātou tauheke kua huri ki tua, Nau mai ki te pae tukutuku e hauora ai tō tātou tupuna maunga a Taranaki e tū mai nei…

Nau mai e rarau…

See Translation

The Albatross glides across the sky, as a symbol of change and a breath of life…. Sustained and enduring life, a reinvigorated mountain that stands before us….

This is our greeting to you, draw close to us so that we may acknowledge those of the past and their enduring efforts, come close to us, so that we may imbue life into our mountain ancestors, Taranaki, Pouakai, Kaitake and the Ngāmotu Islands…

Welcome, be settled…