Mihi

Ka tiu he toroa ā uta, ka hoka he toroa ā tai, mari ripiripi o te rangi, te ana kohakoha o te rangi, te rangi pūnunui, te rangi pūroroa, te rangi hauora…

Hauora ki tupua, hauora ki tawhito, hauora ki to tātou maunga e tū mai nei….ka hau ora!

Nau mai e te iwi kia piri, kia tata, nau mai ki te whāinga mai i te kōmuri aroha a ō tātou tauheke kua huri ki tua, Nau mai ki te pae tukutuku e hauora ai tō tātou tupuna maunga a Taranaki e tū mai nei…

Nau mai e rarau…

See Translation

The Albatross glides across the sky, as a symbol of change and a breath of life…. Sustained and enduring life, a reinvigorated mountain that stands before us….

This is our greeting to you, draw close to us so that we may acknowledge those of the past and their enduring efforts, come close to us, so that we may imbue life into our mountain ancestors, Taranaki, Pouakai, Kaitake and the Ngāmotu Islands…

Welcome, be settled…